Szukaj:

Nowe zakupy starych fotografii w MNW

Zainteresowania Janusza Przewłockiego były niezwykle rozległe, stąd fotografie z jego zbiorów przedstawiają architekturę, wnętrza, pejzaż wsi i miasta, ludzi wszystkich stanów, ich twarze i ubiory, kulturę materialną, pracę i zabawę, obyczaje, sport, przemysł. W sumie zbiór liczy niemal osiem tysięcy obiektów.

Pierwotną wartością zespołu jest sam fakt jego istnienia; zdjęcia – od dagerotypów do fotografii z końca XX wieku – zostały ocalone od zniszczenia, rozproszenia, zapomnienia. Przewłocki przez wiele lat systematycznej pracy i ogromnego zaangażowania w podjęte dzieło dokonał identyfikacji przedstawionych na nich osób, miejsc i wydarzeń, co nadaje kolekcji wartość źródła historycznego o wyjątkowej wartości poznawczej.

Z okazji niedawnego zakupu zespołu kolejnych 2055 obiektów Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje okolicznościowy program edukacyjny, w ramach którego na przełomie sierpnia i września br. odbędą się rozmowy z badaczami (o postaciach najwybitniejszych kolekcjonerów, o kulturotwórczej roli pałaców i dworów w okresie zaborów oraz o fotograficznych portretach), a także wykład poświęcony Januszowi Przewłockiemu.

Harmonogram wykładów:

24 sierpnia godz. 12.00
Janusz Przewłocki – kolekcjoner fotografii, wykład Małgorzaty Plater-Zyberk

28 sierpnia godz.18.00
Portrety fotograficzne, rozmowa prof. Aliny Kowalczykowej z zaproszonymi gośćmi
Rozmówcy: Paweł Żak i Izabela Wiercińska

4 września godz.18.00
„Wokół pałacu i dworu”, rozmowa Macieja Putowskiego z zaproszonymi gośćmi
Rozmówcy: Małgorzata Plater-Zyberk i Ewa Orlińska-Mianowska

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij