Szukaj:

Jubileusz toruńskiego Nowego Miasta

Dokument lokacyjny wystawił mistrz krajowy Ludwik von Baldersheim 13 sierpnia 1264 roku. Ponieważ starannie zaplanowany układ przestrzenny Starego Miasta Torunia opierał się na ciągu ważnego traktu handlowego do Dobrzynia nad Wisłą, Nowe Miasto odsunięto od brzegu rzeki. Wyjątkiem w regularnym układzie ulic były tylko istniejące już wcześniej zabudowania kościoła i klasztoru Dominikanów oraz przebieg ulicy Wielkie Garbary. Nowy ośrodek miał charakter rzemieślniczy, dominowały w nim cechy sukienników oraz cechy garbarskie.

Na wystawie można zobaczyć obrazy, grafiki, stare fotografie i pocztówki, a także kopie dokumentów z XIII-XV wieku z Archiwum Państwowego w Toruniu wraz z planszami informacyjnymi na temat historii Nowego Miasta.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij