Szukaj:

Staromiejskie piwnice pełne kultury

Odrestaurowane staromiejskie piwnice to najstarsze wnętrza zabytkowej Warszawy: ich historia sięga XIV wieku. Na stronie www umieszczono nie tylko dzieje tych przestrzeni, ale przede wszystkim bieżącą ofertę kilku instytucji w nich funkcjonujących: Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, Staromiejskiego Domu Kultury, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Warszawy oraz Stara Prochownia.

Wcześniej powstała ścieżka turystyczna, mająca przybliżyć zwiedzającym historię powstawania, zniszczenia i odbudowy Starówki oraz umożliwić im poznanie oryginalnych fragmentów historycznych budowli.

Remont Piwnic Staromiejskich kosztował prawie 4,5 mln euro. Projekt  "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne  piwnic  staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” został zrealizowany przez miasto i był współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij