Szukaj:

Legionowe życie zatrzymane w kadrze

W 1914 r. grupa legionistów II Brygady roku na froncie w Karpatach założyła „Spółdzielnię fotograficzną", dokumentującą legionowe życie. Na kadrach pokazano życie poza frontem, kontakty z miejscową ludnością, jej obrzędy, zwyczaje bukowińskich i wołyńskich Polaków. W okopach legionowych narodził się polski reportaż wojenny.

Wystawa i towarzysząca jej publikacja mają na celu przedstawienie jednym, a przypomnienie innym żołnierzy-fotoreporterów, za sprawą których fragment polskiej historii został „opisany światłem". 

Kuratorem wystawy trwającej do 30 września br. jest Andrzej Rybicki. 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij