Szukaj:

Perły Kozłówki na wystawie

Na parterze Teatralni można podziwiać około 100 muzealnych nabytków – to muzealia zakupione lub podarowane Muzeum w Kozłówce w ciągu ostatnich lat. Zbiór tworzą przedmioty rzemiosła artystycznego: tkaniny, meble, porcelana, srebra i platery. Są tu także cenne i bardzo rzadko pokazywane grafiki, mapy i archiwalia.

Na piętrze można zapoznać się z historią Muzeum Zamoyskich „w pigułce”. Przywołują ją archiwalne fotografie, wydawnictwa, niejednokrotnie wyróżniane w konkursach na najpiękniejsze książki; muzealne kalendarze oraz foldery, zaproszenia i plakaty związane z działalnością Muzeum.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij