Szukaj:

Zaginiony obraz wraca do Polski

Odnaleziony obraz pochodzi z przedwojennych zbiorów Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Trafił do nich w 1907 r. zgodnie z ostatnią wolą lokalnego kolekcjonera Conrada Fishera. Obok niego filantrop przekazał Muzeum jeszcze sto innych obrazów i kilka rzeźb, pochodzących głównie z drugiej połowy XIX wieku.

Po wybuchu II wojny światowej akcją zabezpieczenia zbiorów (wywózką dzieł do wcześniej wyznaczonych składnic na terenie Śląska) kierował dolnośląski konserwator zabytków prof. Günther Grundmann. Płótno O. Achenbacha zostało wywiezione do składnicy dzieł sztuki w Kamieńcu Ząbkowickim (Kamenz). 4 lutego 1946 r. Proboszcz Schultheiss, opiekun składnicy, stwierdził włamanie do składnicy, podczas którego zaginęło ponad 100 obrazów. Wśród nich znalazł się prawdopodobnie obraz Via Cassia koło Rzymu. Nie został on bowiem odnaleziony przez polską ekipę ewakuacyjną, która dotarła do składnicy 10 lutego 1946 r. Od tego momentu uznawany był za stratę wojenną i stanowił przedmiot poszukiwań strony polskiej.

Obraz odnaleziono dopiero w maju 2014 roku w domu aukcyjnym Van Ham w Kolonii. Po wykonaniu ekspertyzy opartej została na badaniach konserwatorskich lica obrazu oraz analizie oznaczeń własnościowych umieszczonych na odwrocie ustalono, że mamy do czynienia z dziełem pochodzącym z przedwojennego Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Posiadacz obrazu, który woli pozostać anonimowy, po zapoznaniu się z dokumentacją przygotowaną przez Wydział ds. Strat Wojennych MKiDN zdecydował o zwrocie płótna. 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij