Szukaj:

Archeolodzy wracają do ogrodów Branickich

Początki założenia pałacowo-ogrodowego w Białymstoku sięgają XVI wieku. Największą świetność miejsce to osiągnęło za czasów hetmana Jana Klemensa Branickiego w XVIII wieku. Białystok miał wtedy jeden z najpiękniejszych ogrodów barokowych w całej Europie.

Rewaloryzację kompleksu nazywanego Podlaskim Wersalem rozpoczęto pod koniec XX wieku. Świetność udało się przywrócić dziedzińcowi przed pałacem, odtworzono też ogrodowe fontanny, pawilon pod Orłem, a w alejach ustawiono po renowacji zabytkowe rzeźby. Obecne prace archeologiczne w tzw. dolnym ogrodzie, to kolejny etap prac zmierzających do rewaloryzacji całego zespołu ogrodu Branickich.

Dyrektor muzeum Andrzej Lechowski jest przekonany, że sondażowe badania nie potrwają dłużej niż tydzień a ich wynikiem będzie znalezienie pozostałości po opernhausie. Przypomina, że przy poprzednich pracach znajdowano fundamenty, tynki czy np. gwoździe po innych budynkach znajdujących się na terenie Pałacu Branickich.

Prace przy kanale od strony ogrodów będą polegały na sondażowym badaniu linii brzegowej, która pierwotnie przebiegała inaczej. W ubiegłym roku podczas prac archeologicznych w ogrodach Pałacu Branickich odkryto m.in. fundamenty XVIII-wiecznego Pawilonu nad Kanałem, znaleziono też pozostałości po rzeźbach, które miały zdobić most nad kanałem.

Jak powiedział PAP dyrektor departamentu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku Andrzej Karolski, władze miasta na rewaloryzację dolnego ogrodu chcą pozyskać środki, jak przy poprzednim odrestaurowaniu, z funduszy unijnych. W ocenie Karolskiego, odnowienie tej części ogrodu może kosztować kilkanaście mln zł, a prace mogłyby się rozpocząć w 2015-2016 roku.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij