Szukaj:

Muzea-Rezydencje, sesja w Kozłówce

Podczas sesji zostanie zaprezentowanych kilkanaście referatów, prezentujących różne aspekty działalności muzeów – rezydencji w Polsce.  Do Kozłówki przyjadą m.in. przedstawiciele łódzkiego Muzeum Pałac Herbsta, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Zamkowego w Malborku. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie też takich, które przybliżą obecnym sytuację Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Sławomir Grzechnik wygłosi referat pt. Centralna Składnica Muzealna Ministerstwa Kultury i Sztuki  w Kozłówce 1954 – 1977, zaś Monika Bordzoł przedstawi problematykę polityki zakupu rzemiosła artystycznego przez muzeum-gospodarza sesji.

 

Przybliżony plan sesji zaplanowanej na 18 września przedstawia się następująco:

Joanna Grzonkowska, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Współczesne funkcje zabytkowych ogrodów i parków muzeów-rezydencji

Dorota Berbelska, Muzeum Pałac Herbsta, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Pałac Herbsta. Sztuka dawna w nowym wymiarze

Magdalena Michalska-Szałacka, Muzeum Pałac Herbsta, kierownik Działu Sztuki Dawnej i Edukacji, Muzeum Pałac Herbsta – edukacja w nowym wymiarze

Anna Dąbrowska, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Problemy rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Choroszczy w świetle zmian w zagospodarowaniu przestrzennym otoczenia rezydencji

Stefania Hanusek, Entre cour et jardin. Pałac Mieroszewskich w Będzinie

Roman F. Kochanowicz, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Zespół pałacowo – parkowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wczoraj, dziś i jutro

Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM w Olsztynie, w-ce dyr. Muzeum Zamkowego w Malborku, Inscenizacje historyczne w Muzeum Zamkowym w Malborku. Refleksje nad funkcjami a skutecznością promocyjną instytucji kultury

Katarzyna Kot, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Początek.

Sławomir Grzechnik, Centralna Składnica Muzealna Ministerstwa Kultury i Sztuki  w Kozłówce 1954 – 1977.

Monika Bordzoł, Polityka zakupu rzemiosła artystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wstęp na sesję jest wolny.

 

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij