Szukaj:

Wystawa map Biblioteki Polskiej w Paryżu

Na wystawie prezentowanych jest kilkadziesiąt map i widoków od końca XV do początku XIX wieku, pochodzących ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Wystawiono m. in. mapę Europy obejmującą teren Polski Hieronima Münzera, oraz widok Krakowa, zamieszczone w wydanej w 1493 roku w Norymberdze kronice Liber Chronicarum.

Nie zabrakło też map Polski Sebastiana Münstera, Wacława Grodeckiego, mapy Litwy Tomasza Makowskiego, map ziem wchodzących w skład Rzeczypospolitej, Śląska, Rosji, Turcji i Krymu. Wśród wystawionych widoków miast przeważają wydane w dziele Franciszka Hogenberga i Jerzego Brauna Civitates orbis terrarum.  Zaprezentowano również kilka atlasów.

Ekspozycję można oglądać do końca lipca oraz od 1 do 19 września

Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 14.15-18.00

Wstęp wolny

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij