Szukaj:

Lapidarium warszawskie - szlachetne materiały kamieniarskie w XVI i XVII wieku

Lapidarium warszawskie - szlachetne materiały kamieniarskie w XVI i XVII wieku Warszawska kamieniarka XVI i XVII wieku wreszcie doczekała się wyczerpującego opracowania. W wyniku współpracy Fundacji Hereditas i Muzeum Historycznego m.st. Warszawy ukazała się właśnie książka napisana przez dr. Michała Wardzyńskiego z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej »

Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego

Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego W ubiegłym roku ukazało się pierwsze polskie tłumaczenie Traktatu o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego autorstwa Jacka A. Rochackiego, artysty plastyka, rzeźbiarza i złotnika, autora wielu publikacji z zakresu teorii, historii i praktyki sztuki złotniczej. Praca nad tłumaczeniem Traktatu o sztuce złotniczej zajęła mu z przerwami czterdzieści lat.

więcej »

Słownik artystów polskich i obcych - nowy tom już w sprzedaży

Instytut Sztuki PAN wydał kolejny, długo oczekiwany tom serii "Słownika artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze – rzeźbiarze – graficy". Obejmuje on nazwiska twórców rozpoczynające się od liter Ro-Rz.

więcej »

Katedra łacińska we Lwowie doczekała się monografii

Katedra łacińska we Lwowie doczekała się monografii W serii Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej wydawanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie ukazał się tom poświęcony w całości katedrze łacińskiej we Lwowie.

więcej »

Katalog zabytków sztuki - powiat pyrzycki

W serii Katalog Zabytków Sztuki w Polsce wydawanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ukazał się tom 9: Województwo szczecińskie. Najnowszy zeszyt opisuje zabytki powiatu pyrzyckiego.

więcej »

Adolf Szyszko-Bohusz - monografia

Adolf Szyszko-Bohusz - monografia Adolf Szyszko-Bohusz – architekt, konserwator, wykładowca – jest niekwestionowanym bohaterem ostatnich miesięcy, nie tylko w Krakowie. Dopełnieniem trwającej do 22 lutego w tamtejszym Muzeum Narodowym wystawy „Reakcja na modernizm”, jest monografia twórcy, wydana przez Instytut Architektury. Jej autorem jest kurator wystawy, Michał Wiśniewski.

więcej »
1 2 3 4 5

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij