Szukaj:

Kościoły i klasztory Lwowa okresu przedrozbiorowego

Kościoły i klasztory Lwowa okresu przedrozbiorowego Sztandarowe zabytki sztuki sakralnej Lwowa opisano w 20. tomie I części serii Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W książce zaprezentowano m.in. przez lata niedostępny kościół św.św. Piotra i Pawła.

więcej »

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, t. 1

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, t. 1 Książka stanowi pierwszy z czterech opracowywanych przez zespół warszawskiej redakcji Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce tomów poświęconych zabytkom dawnego województwa brzeskolitewskiego. W publikacji zaprezentowano m.in. dawny kościół garnizonowy na terenie Twierdzy Brześć, a także kościół parochialny w Wołczynie (miejsce chrztu i pochówku Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego szczątki przeniesione zostały tu z Leningradu w 1938 r.).

więcej »

Unikatowe fotografie XIX-wiecznej Warszawy w nowej książce

Unikatowe fotografie XIX-wiecznej Warszawy w nowej książce Maksymilian Fajans to kolejny z wybitnych fotografów Warszawy, który doczekał się niewielkiej monografii, wydanej staraniem Muzeum Narodowego i Domu Spotkań z Historią. Autorką książki o modnym w latach 60. i 70. XIX wieku twórcy, pracującym również jako litograf i wydawca, jest Danuta Jackiewicz.

więcej »

Gaj w Gucinie. Wymowa ideowa parku-pomnika i walka o jego restytucję

Gaj w Gucinie. Wymowa ideowa parku-pomnika i walka o jego restytucję Piotr Sypczuk jako pierwszy w tak pełny sposób opisał gaj w Gucinie, miejsce słabo dziś znane, a o ciekawej historii. Gaj pełnił początkowo (od 1817 r.) rolę założenia dworsko-parkowego, a później – parku-pomnika poświęconego dwóm wybitnym patriotom, braciom Ignacemu i Stanisławowi Kostce Potockim. Obecnie prowadzone są prace nad jego rewitalizacją.

więcej »

Kościoły romańskie w Polsce

Kościoły romańskie w Polsce W marcu 2014 r. ukazał się album wybitnego specjalisty w zakresie architektury średniowiecznej – prof. Jarosława Jarzewicza – z fotografiami Jerzego Andrzejewskiego.

więcej »

O istocie dziedzictwa europejskiego: rozważania

O istocie dziedzictwa europejskiego: rozważania Heritologia to studia nad dziedzictwem. W roku 2013 ukazał się trzeci tom redagowanej przez prof. Jacka Purchlę serii pod taką właśnie nazwą.

więcej »
1 2 3 4 5

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij