Szukaj:

„Kody pamięci. Ikonografia Śląska...”

„Kody pamięci. Ikonografia Śląska...” Do stycznia 2016 r. czynna była w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wystawa „Kody pamięci. Ikonografia Śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w.”. Na ekspozycji można było obejrzeć prace najwybitniejszych artystów tego czasu. Pomocą w zwiedzaniu wystawy służył katalog autorstwa Ewy Halawy.

więcej »

Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach

Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach Poznańskie Muzeum Archeologiczne kolejny raz wyprzedza inne tego typu placówki w Polsce. Od kilku dni w sieci dostępna jest najnowsza publikacja muzeum: „Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach”, kompleksowo poruszająca kwestię skutecznego informowania o przeszłości w rzeczywistości cyfrowej. To lektura obowiązkowa dla wszystkich popularyzatorów nauk humanistycznych.

więcej »

Historyczne spacery z renesansowym przewodnikiem

Historyczne spacery z renesansowym przewodnikiem Czterdzieści dziewięć miejscowości Meklemburgii- Pomorza Przedniego przedstawionych na bordiurze „Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego" z lat 1610-1618 przez uczonego i badacza Eilharda Lubinusa na zlecenie księcia pomorskiego Filipa II stała się podstawą wytyczenia dziewięciu nowych tras turystycznych. Wszystkie one trafiły do dwujęzycznego przewodnika wydanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

więcej »

Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego

Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego W ubiegłym roku ukazało się pierwsze polskie tłumaczenie Traktatu o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego autorstwa Jacka A. Rochackiego, artysty plastyka, rzeźbiarza i złotnika, autora wielu publikacji z zakresu teorii, historii i praktyki sztuki złotniczej. Praca nad tłumaczeniem Traktatu o sztuce złotniczej zajęła mu z przerwami czterdzieści lat.

więcej »

Nowy numer „Muzealnictwa”

Ukazał się właśnie nowy, 54. numer rocznika „Muzealnictwo” wydawanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Do ważniejszych zagadnień poruszanych na jego łamach należą promocja i komunikacja z publicznością, edukacja, digitalizacja, wreszcie prawo w muzeach. Omówione zostały wybrane muzea i kolekcje w Polsce i za granicą, przedstawiono także recenzje nowszych publikacji z zakresu muzealnictwa.

więcej »
1

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij