Szukaj:

Odnowiony Pałac Myślewicki

Odnowiony Pałac Myślewicki Pałac Myślewicki, jeden z najważniejszych budynków Łazienek Królewskich, odzyskał dawny blask. Konserwatorom udało się odsłonić historyczne polichromie i przywrócić zabytkowi kolorystykę zgodną z jego autentycznym XVIII-wiecznym charakterem.

więcej »

Wystawa „Uchronić przed czasem”

Wystawa „Uchronić przed czasem” W 2014 r. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju zrealizowało konserwację i restaurację zabytków historycznych, artystycznych i technicznych wybranych z własnych kolekcji. Wystawa „Uchronić przed czasem” prezentuje przebieg i efekty prac konserwatorskich.

więcej »

„Wokół tryptyku Hansa Memlinga »Sąd Ostateczny«”

„Wokół tryptyku Hansa Memlinga »Sąd Ostateczny«” W dniach 14-15 września 2015 r. w Muzeum Narodowym w Gdańsku odbędzie się konferencja międzynarodowa „Wokół tryptyku Hansa Memlinga »Sąd Ostateczny«. Standardy ochrony i wypożyczania unikatowych dzieł sztuki”.

więcej »

Kongres Konserwatorów Polskich

Kongres Konserwatorów Polskich 7 października 2015 r. w Warszawie będzie można wysłuchać prelekcji II Kongresu Konserwatorów Polskich towarzyszącego III Targom Dziedzictwo. Udział jest bezpłatny.

więcej »

Freski odkryte po latach

Freski odkryte po latach W ostatnich tygodniach głośno było o niespodzie- wanych odsło- nięciach dawnych fresków. W kościele św. św. Jerzego i Wojciecha w Kłodzku natrafiono na freski sprzed 300 lat; w jednej z lubelskich kamienic – na polichromie z pocz. XVIII w.

więcej »

Dotacja dla Pałacu Gorzanów

Dotacja dla Pałacu Gorzanów Dzięki dodatkowej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie zabezpieczona i poddana konserwacji cenna kaplica z siedemnastowiecznymi dekoracjami w Pałacu Gorzanów.

więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij