Kamienica Zamoyskiego 43
Detal: kamienica

Adres: Zamoyskiego 43

Czas powstania: 1936-1937

Dokładna lokalizacja: Zamoyskiego 43

Projektant: Leonard Kario

Stan zachowania: dostateczny

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis): Monika Brodowska (opis), Anna Straszyńska (zdjęcie), 2018

Opis detalu:

Kamienica powstała w miejscu rozebranych drewnianych domów, była własnością Abrama Flakowicza i Jakuba Arie Milsztajna. Po wojnie, na podstawie dekretu Bieruta, stała się własnością miasta.


Kamienica, ul. Zamoyskiego 43. Fot. Anna Straszyńska, 2018

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!