Budynek Klubu Sportowego 'Orzeł'
Detal: budynek

Adres: Podskarbińska 11

Czas powstania: 1938 -1939

Dokładna lokalizacja: Podskarbińska 11

Materiał: żelbetowa konstrukcja, cegła

Projektant: Maciej Nowicki i Zbigniew Karpiński

Stan zachowania: niszczejący budynek, wymaga renowacji

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis): Bożena Rudzisz, 2018

Opis detalu:

Budynek powstał w latach 1938-39, po wojnie był użytkowany m.in przez PZO. W 1972 roku, w związku z oddaniem w jego bezpośrednim sąsiedztwie Toru Kolarskiego, pawilon sportowy został nieco rozbudowany. Budynek należący od początku lat 70. XX w. do Klubu Sportowego "Orzeł" do czasu wyłączenia z użytkowania był w ostatnich latach wykorzystywany głównie przez szkoły walki. W listopadzie 2012 roku Urząd Dzielnicy Praga-Południe na wniosek mieszkanców i radnych zamurował wszystkie wejścia i okna. Obecnie jest używany jako kościół Zielonoświątkowców.


Budynek Klubu Sportowego Orzeł. Fot. Bożena Rudzisz, 2018

Budynek Klubu Sportowego Orzeł. Fot. Bożena Rudzisz, 2018

Budynek Klubu Sportowego Orzeł. Fot. Bożena Rudzisz, 2018

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!