Kamienica Targowa 14
Detal: kamienica

Adres: Targowa 14

Czas powstania: 1899-1902

Projektant: dawny właściciel: Władysław Karszo-Siedlewski.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis): Monika Wesołowska (opis i zdjęcie), Monika Brodowska (opis), 2018

Opis detalu:

Kamienica wraz z oficynami oraz stajnią-wozownią wzniesiona na działce zakupionej przez Władysława Karszo-Siedlewskiego, producenta wódek. W 1920 roku kupiona przez Bank Towarzystw Spółdzielczych. W 1940 roku własność Spółki Zjednoczonych Browarów Warszawskich Haberbusch i Schiele S.A., a w 1942 roku własność Stanisława Ruziczka de Rosenwerth. Po wojnie na podstawie dekretu Bieruta kamienica stała się własnością miasta. W 2010 roku z inicjatywy Zespołu Opiekunów Dziedzictwa Kulturowego Warszawy "ZOK" została objęta ochroną konserwatorką i wpisana do rejestru zabytków.


Kamienica, ul. Targowa 14. Fot. Monika Wesołowska, 2018

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!