Kamienica, Aleje Jerozolimskie 47 (d. właściciel: Wilhelm Rackman)
Detal: Wrota bramy

Adres: Al. Jerozolimskie 47, Warszawa

Czas powstania: Kamienica z 1906 r.

Dokładna lokalizacja: Wlot do przejazdu bramnego

Materiał: Drewno, żelazo

Stan zachowania: Przemalowane

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis): Katarzyna Komar-Michalczyk, 2018

Opis detalu:

Wrota dwuprzelotowe, trójskrzydłowe, nadświetle powtarza podziały dolnej partii, skrzydła w górnej części i nadświetle przeszklone, z wypełnieniem ażurowym żelaznym w skrzydłach i drewnianym szprosowaniem o stylistyce secesyjnej w nadświetlu


Brama, kamienica, Al. Jerozolimskie 47. Fot. Katarzyna Komar-Michalczyk, 2018

Kamienica, Al. Jerozolimskie 47. Fot. Katarzyna Komar-Michalczyk, 2018

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!