Obiekty wyróżnione

Płytki ścienne, kamienica, ul. Targowa 41 (kamienica Wolfa Welta)

Płytki ścienne, kamienica, ul. Targowa 41 (kamienica Wolfa Welta)

Sztukaterie w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 (kamienica Kossanowiczów)

Sztukaterie w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 (kamienica Kossanowiczów)

Cegły z inskrypcjami, budynki koszarowe, ul. 11 Listopada 13

Cegły z inskrypcjami, budynki koszarowe, ul. 11 Listopada 13

Dzwonki do drzwi, kamienica, ul. Inżynierska 7

Dzwonki do drzwi, kamienica, ul. Inżynierska 7

Posadzka, budynek koszarowy, ul. 11 Listopada 13

Posadzka, budynek koszarowy, ul. 11 Listopada 13