Obiekty wyróżnione

Parkiet w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 lok. 1 (kamienica Kossanowiczów)

Parkiet w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 lok. 1 (kamienica Kossanowiczów)

Dzwonki do drzwi, kamienica, ul. Inżynierska 7

Dzwonki do drzwi, kamienica, ul. Inżynierska 7

Posadzka w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 lok. 1 (kamienica Kossanowiczów)

Posadzka w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 lok. 1 (kamienica Kossanowiczów)

Rzeźba putta, budynek apteki, kompleks mieszkalny PKP, ul. Targowa 70

Rzeźba putta, budynek apteki, kompleks mieszkalny PKP, ul. Targowa 70

Elementy dekoracyjne obramienia okien, budynek administracyjno-mieszkalny w kompleksie zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16

Elementy dekoracyjne obramienia okien, budynek administracyjno-mieszkalny w kompleksie zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16