Odboje wylotowe, kompleks zabudowań Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania Mebli A. Wróblewski, ul. Inżynierska 3


Materiał:
Żeliwo

Opis:
Odboje kopulaste, przysadziste, z rozbudowaną dwupoziomową gałką, korpus u góry zdobiony stylizowanym motywem rozchodzących się promieniście płatków kwiatowych, poniżej centralnie umieszczona nazwa odlewni "EBERHARD, WOLSKI I S-ka, WARSZAWA" (na lewym odboju, a na prawym - tylko fragment wyrazu "WARSZAWA")

Stan zachowania:
Lewy odbój zachowany w całości, prawy częściowo (korpus), nazwa odlewni zachowana na lewym odboju, na prawym tylko fragment wyrazu

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis):
Jolanta Wojciechowska, 2017, Zbigniew Michalczyk (zdjęcie archiwalne, 2011)