Polichromie klatki schodowej, kamienica, ul. Targowa 84 (kamienica Adolfa Dybicza)

Polichromie klatki schodowej, kamienica, ul. Targowa 84 (kamienica Adolfa Dybicza)


Czas powstania:
Pocz. XX w.
Adres:
ul. Targowa 84, Warszawa
Dokładna lokalizacja:
Główna klatka schodowa: na stropach pięter i półpięter