Kontakt

FUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 22 891 01 62 / fax 22 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Obiekty wyróżnione

Elementy dekoracyjne obramienia okien, budynek administracyjno-mieszkalny w kompleksie zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16

Elementy dekoracyjne obramienia okien, budynek administracyjno-mieszkalny w kompleksie zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16

Dzwonki do drzwi, kamienica, ul. Inżynierska 7

Dzwonki do drzwi, kamienica, ul. Inżynierska 7

Posadzka, budynek koszarowy, ul. 11 Listopada 13

Posadzka, budynek koszarowy, ul. 11 Listopada 13

Płytki ścienne, kamienica, ul. Targowa 41 (kamienica Wolfa Welta)

Płytki ścienne, kamienica, ul. Targowa 41 (kamienica Wolfa Welta)

Cegły z inskrypcjami, budynki koszarowe, ul. 11 Listopada 13

Cegły z inskrypcjami, budynki koszarowe, ul. 11 Listopada 13