Kontakt

FUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 22 891 01 62 / fax 22 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Obiekty wyróżnione

Parkiet w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 lok. 1 (kamienica Kossanowiczów)

Parkiet w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 lok. 1 (kamienica Kossanowiczów)

Sztukaterie w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 (kamienica Kossanowiczów)

Sztukaterie w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 (kamienica Kossanowiczów)

Rzeźba putta, budynek apteki, kompleks mieszkalny PKP, ul. Targowa 70

Rzeźba putta, budynek apteki, kompleks mieszkalny PKP, ul. Targowa 70

Posadzka w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 lok. 1 (kamienica Kossanowiczów)

Posadzka w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 lok. 1 (kamienica Kossanowiczów)

 Klamka u drzwi, kamienica, ul. Inżynierska 7

Klamka u drzwi, kamienica, ul. Inżynierska 7