Kontakt

FUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 22 891 01 62 / fax 22 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Obiekty wyróżnione

Parkiet w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 lok. 1 (kamienica Kossanowiczów)

Parkiet w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 44 lok. 1 (kamienica Kossanowiczów)

 Klamka u drzwi, kamienica, ul. Inżynierska 7

Klamka u drzwi, kamienica, ul. Inżynierska 7

Piec kaflowy w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 63

Piec kaflowy w mieszkaniu, kamienica, ul. Targowa 63

Elementy dekoracyjne obramienia okien, budynek administracyjno-mieszkalny w kompleksie zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16

Elementy dekoracyjne obramienia okien, budynek administracyjno-mieszkalny w kompleksie zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16

Cegły z inskrypcjami, budynki koszarowe, ul. 11 Listopada 13

Cegły z inskrypcjami, budynki koszarowe, ul. 11 Listopada 13