Szukaj:

Instytucje polonijne zabezpieczą swoje zbiory

Instytucje polonijne zabezpieczą swoje zbiory 750 tys. złotych przeznaczyło MKiDN w 2016 r. na konserwację, ewidencjono- wanie i digitali- zację zbiorów 17 instytucji polonijnych w Europie i Ameryce gromadzących dokumentację historyczną. Dotacja pokryje koszty związane z pracami 30 specjalistów z dziedziny archiwistyki i konserwacji akt. Program prowadzony jest przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. więcej »

„Kody pamięci. Ikonografia Śląska...”

„Kody pamięci. Ikonografia Śląska...” Do stycznia 2016 r. czynna była w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wystawa „Kody pamięci. Ikonografia Śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w.”. Na ekspozycji można było obejrzeć prace najwybitniejszych artystów tego czasu. Pomocą w zwiedzaniu wystawy służył katalog autorstwa Ewy Halawy. więcej »

Wystawa drzeworytów Albrechta Dürera

Wystawa drzeworytów Albrechta Dürera Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza od 3 sierpnia na wystawę „Albrecht Dürer (1471–1528). Apocalypsis cum figuris – najwybitniejszy cykl graficzny Europy”. Prezentuje ona drzeworyty Dürera ze zbiorów tego muzeum i jest częścią cyklu wystawienniczego „Między słowami”, w ramach którego są pokazywane ryciny i rysunki wybitnych artystów z różnych epok. więcej »

„Otwarte zabytki” – cykl webinariów

„Otwarte zabytki” – cykl webinariów „Otwarte zabytki” to projekt, który ma ułatwić obywatelom dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażować do działań na rzecz ich ochrony. Latem będzie można wziąć udział w cyklu webinariów, podczas których zostanie zaprezentowany serwis internetowy projektu oraz sposoby na jego wykorzystanie w działaniach animacyjnych. więcej »

Audycje o architekturze drewnianej

Audycje o architekturze drewnianej Polskie Radio Trójka i Narodowy Instytut Dziedzictwa realizują wakacyjny cykl audycji o zabytkowej architekturze drewnianej. Na falach omawiano już budynki Zgierza i Lanckorony. Audycje są do odsłuchania w każdą sobotę oraz udostępniane online. więcej »

„Sztuka konserwacji” w Muzeum Historii Katowic

„Sztuka konserwacji” w Muzeum Historii Katowic Do końca sierpnia 2016 r. w Muzeum Historii Katowic trwa wystawa „Sztuka konserwacji”, na której zaprezentowano eksponaty o dużej wartości artystycznej i historycznej dla Górnego Śląska: księgi, obrazy, rzeźby, pierścienie, stroje, mapy czy elementy wystroju wnętrz. Towarzyszy im zapis fotograficzny poszczególnych etapów konserwacji. więcej »

Centrum Konserwacji Wraków Statków otwarte

Centrum Konserwacji Wraków Statków otwarte Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz Magazynem Studyjnym w Tczewie – oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – zostało oficjalnie otwarte 13 czerwca 2016 r. i udostępnione dla publiczności od 2 lipca. Tym samym zakończono dwuipółletni projekt kosztujący ponad 22 miliony złotych. więcej »

„Przeszłość Przyszłości. Czartoryscy Narodowi”

„Przeszłość Przyszłości. Czartoryscy Narodowi” Wystawa w Zamku Królewskim w Niepołomicach stwarza okazję do obcowania ze zbiorami pamiątek historycznych i dzieł sztuki wpisanych w dzieje polskiej kultury za sprawą rodziny Czartoryskich. Pokazuje wybór eksponatów muzeum, znakomicie ilustrując różnorodność kolekcji. więcej »

V Rybnicka Konferencja o Historii Kolei

V Rybnicka Konferencja o Historii Kolei Muzeum w Rybniku i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapraszają na konferencję pod hasłem: „»Kolej w ręku – kraj w ręku«. Państwo wobec kolei żelaznych (na ziemiach polskich)”, która odbędzie się 20 października 2016 r. Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 31 sierpnia 2016 r. więcej »

Dokumentacja detalu praskich kamienic

Dokumentacja detalu praskich kamienic Fundacja Hereditas zaprasza dorosłych do udziału w projekcie wolontariackim „Describere. Hereditas”, w ramach którego zostanie zinwentaryzowany i udokumentowany detal architektoniczny kamienic z lat ok. 1850-1939 z warszawskiej Pragi (w pierwszej kolejności tych przewidzianych do rewitalizacji). więcej »

Pomniki Historii w TVP Kultura

Pomniki Historii w TVP Kultura Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z TVP Kultura realizuje cykl filmów „Pomniki Historii” przybliżający zabytki ze wszystkich zakątków Polski. Filmy można oglądać także online! Do tej pory w internecie opublikowano 28 materiałów filmowych. więcej »

Kłodzka Noc Kościołów

Kłodzka Noc Kościołów 18 czerwca w Kłodzku odbędzie się Noc Kościołów, podczas której można będzie odwiedzić kościół św. Jerzego i św. Wojciecha, kaplicę św. Marii Magdaleny, kościół Wniebowzięcia NMP i klasztor oo. Jezuitów. Po raz pierwszy zostaną pokazane publicznie obrazy Karola Dankwarta i innych mistrzów malarstwa baroku z klasztoru w Kłodzku. więcej »

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij