Szukaj:

Archeo-Fashion Week w Biskupinie

Archeo-Fashion Week w Biskupinie „Biskupin archeo–fashion week” to tytuł XXII Festynu Archeo- logicznego w Biskupinie, w trakcie którego królować będzie moda sprzed tysięcy i setek lat, rekonstruowana na podstawie znalezisk archeologicznych, źródeł pisanych i ikonograficznych. Festyn rozpocznie się 17 września i potrwa przez 9 dni. więcej »

Konferencja „Architektura jako element krajobrazu”

Konferencja „Architektura jako element krajobrazu” W dniach 24-25 października 2016 w Warszawie odbędzie się międzyna- rodowa, interdyscyplinarna konferencja „Konserwacja zapobiegawcza środowiska 6. Architektura jako element krajobrazu”. Inicjatywa zrzesza społeczność specjalistów i sympatyków zagadnień związanych z konserwacją, dziedzictwem i architekturą. więcej »

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa 10 września rusza 24. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, która w tym roku w całej Polsce odbywa się pod hasłem: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią: świątynie, arcydzieła, pomniki”. więcej »

Targi Dziedzictwo – 4. edycja spotkań branżowych

Targi Dziedzictwo – 4. edycja spotkań branżowych 5 października w Warszawie rozpoczną się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Przez trzy dni będzie można w jednym miejscu dokonać przeglądu szerokiej oferty wystawców i wziąć udział w wydarzeniach programu merytorycznego. więcej »

Akademia Dziedzictwa w Krakowie

Akademia Dziedzictwa w Krakowie Trwa nabór do 11. edycji Akademii Dziedzictwa – studiów podyplomowych organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, które obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne tworzące podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. więcej »

Kapsuła czasu z fromborskiej katedry

Kapsuła czasu z fromborskiej katedry Kapsułę czasu z historycznymi dokumentami i monetami odnaleziono na wieżyczce głównej znajdującej się na dachu katedry we Fromborku. Dokumenty zostaną poddane konserwacji i uzupełnione o informacje z czasów współczesnych, po czym wrócą na wieżyczkę. więcej »

Flora Danica - serwis duńskich władców

Flora Danica - serwis duńskich władców Unikatową kolekcję porcelany, która jest prawdziwą perłą duńskiego dziedzictwa narodowego, można oglądać do 30 października 2016 r. w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na ekspozycji „Flora Danica – stół królewski z kolekcji Narodowego Muzeum Historycznego Zamek Frederiksborg w Hillerød w Danii”. więcej »

Instytucje polonijne zabezpieczą swoje zbiory

Instytucje polonijne zabezpieczą swoje zbiory 750 tys. złotych przeznaczyło MKiDN w 2016 r. na konserwację, ewidencjono- wanie i digitali- zację zbiorów 17 instytucji polonijnych w Europie i Ameryce gromadzących dokumentację historyczną. Dotacja pokryje koszty związane z pracami 30 specjalistów z dziedziny archiwistyki i konserwacji akt. Program prowadzony jest przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. więcej »

„Kody pamięci. Ikonografia Śląska...”

„Kody pamięci. Ikonografia Śląska...” Do stycznia 2016 r. czynna była w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wystawa „Kody pamięci. Ikonografia Śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w.”. Na ekspozycji można było obejrzeć prace najwybitniejszych artystów tego czasu. Pomocą w zwiedzaniu wystawy służył katalog autorstwa Ewy Halawy. więcej »

Wystawa drzeworytów Albrechta Dürera

Wystawa drzeworytów Albrechta Dürera Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza od 3 sierpnia na wystawę „Albrecht Dürer (1471–1528). Apocalypsis cum figuris – najwybitniejszy cykl graficzny Europy”. Prezentuje ona drzeworyty Dürera ze zbiorów tego muzeum i jest częścią cyklu wystawienniczego „Między słowami”, w ramach którego są pokazywane ryciny i rysunki wybitnych artystów z różnych epok. więcej »

„Otwarte zabytki” – cykl webinariów

„Otwarte zabytki” – cykl webinariów „Otwarte zabytki” to projekt, który ma ułatwić obywatelom dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażować do działań na rzecz ich ochrony. Latem będzie można wziąć udział w cyklu webinariów, podczas których zostanie zaprezentowany serwis internetowy projektu oraz sposoby na jego wykorzystanie w działaniach animacyjnych. więcej »

Audycje o architekturze drewnianej

Audycje o architekturze drewnianej Polskie Radio Trójka i Narodowy Instytut Dziedzictwa realizują wakacyjny cykl audycji o zabytkowej architekturze drewnianej. Na falach omawiano już budynki Zgierza i Lanckorony. Audycje są do odsłuchania w każdą sobotę oraz udostępniane online. więcej »

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij