Szukaj:

Katalog Warszawskiego Dziedzictwa Postindustrialnego

więcej »

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego odbędą się w tym roku w dniach 17-18 i 24-25 maja 2014 r., tym razem pod hasłem „Wielki wybuch 1914-1918” w nawiązaniu do setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej. Organizatorzy udostępnią zwiedzającym zabytki militarne oraz obiekty świadczące o wielkiej zmianie i rozwoju cywilizacyjnym, dla których wielka wojna była bezpośrednim impulsem. więcej »

Gotyckie Madonny na drewnianych paletach

Gotyckie Madonny na drewnianych paletach Lipskie Museum der bildenden Künste, posiadające okazałą kolekcję rzeźb z ostatnich 500 lat, przeważnie schowanych w magazynach, wpadło na ciekawy pomysł przybliżenia szerszej publiczności obiektów w takiej formie, w jakiej są one przechowywane na co dzień. Do 24 sierpnia 2014 r. oglądać można zbiory placówki prezentowane na ekspozycji imitującej... magazyn. Ekspozycję zatytułowano "Das Innere nach aussen. Skulpturen im Schaulager." więcej »

Bernatowicz, Plersch, Vogt - rzeźba warszawska późnego baroku

Bernatowicz, Plersch, Vogt - rzeźba warszawska późnego baroku Książka dr. Jakuba Sity to obszerna, znakomicie udokumentowana źródłowo publikacja na temat rzeźby warszawskiej czasów saskich. Publikacja opatrzona została licznymi kolorowymi ilustracjami, a wysoka jakość reprodukcji współgra ze świetnym poziomem warszawskiej rzeźby XVIII stulecia. więcej »

„Maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, recepcja” w MNK

„Maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, recepcja” w MNK Muzeum Narodowe w Krakowie do 10 sierpnia 2014 r. przypomina wystawą w Gmachu Głównym „Maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, recepcja” twórczość jednego z najbardziej znanych malarzy polskich XIX w., związanego z kolonią artystyczną w Monachium, w 140-lecie jego śmierci. Twórca, który zmarł młodo (zaledwie w wieku 28 lat), pozostawił dorobek inspirujący kolejne pokolenia artystów, dając początek pierwszej polskiej szkole pejzażowej. więcej »

„Aleksander Gierymski 1850-1901” w MNW

„Aleksander Gierymski 1850-1901” w MNW W ramach wystawy „Aleksander Gierymski 1850-1901” w Muzeum Narodowym w Warszawie do 10 sierpnia 2014 r. można oglądać całe zachowane i dostępne oeuvre Aleksandra Gierymskiego – około 200 dzieł (w tym ok. 120 obrazów i szkiców olejnych, ok. 70 rysunków, jeden szkicownik), a także blisko 110 drzeworytów wykonanych według rysunków Gierymskiego oraz zespół fotografii modeli pozujących artyście. więcej »

Unikatowe fotografie XIX-wiecznej Warszawy w nowej książce

Unikatowe fotografie XIX-wiecznej Warszawy w nowej książce Maksymilian Fajans to kolejny z wybitnych fotografów Warszawy, który doczekał się niewielkiej monografii, wydanej staraniem Muzeum Narodowego i Domu Spotkań z Historią. Autorką książki o modnym w latach 60. i 70. XIX wieku twórcy, pracującym również jako litograf i wydawca, jest Danuta Jackiewicz. więcej »

Gaj w Gucinie. Wymowa ideowa parku-pomnika i walka o jego restytucję

Gaj w Gucinie. Wymowa ideowa parku-pomnika i walka o jego restytucję Piotr Sypczuk jako pierwszy w tak pełny sposób opisał gaj w Gucinie, miejsce słabo dziś znane, a o ciekawej historii. Gaj pełnił początkowo (od 1817 r.) rolę założenia dworsko-parkowego, a później – parku-pomnika poświęconego dwóm wybitnym patriotom, braciom Ignacemu i Stanisławowi Kostce Potockim. Obecnie prowadzone są prace nad jego rewitalizacją. więcej »

Nowa witryna www.dzielautracone.gov.pl

Nowa witryna www.dzielautracone.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło ogólnopolski rejestr ruchomych dóbr kultury utraconych w wyniku drugiej wojny światowej na terenie Polski po 1945 r., mający postać serwisu internetowego. więcej »

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 18 kwietnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków ustanowiony w 1983 r. przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS). więcej »

Kościoły romańskie w Polsce

Kościoły romańskie w Polsce W marcu 2014 r. ukazał się album wybitnego specjalisty w zakresie architektury średniowiecznej – prof. Jarosława Jarzewicza – z fotografiami Jerzego Andrzejewskiego. więcej »

O istocie dziedzictwa europejskiego: rozważania

O istocie dziedzictwa europejskiego: rozważania Heritologia to studia nad dziedzictwem. W roku 2013 ukazał się trzeci tom redagowanej przez prof. Jacka Purchlę serii pod taką właśnie nazwą. więcej »

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij