Szukaj:

Zbiory Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Zbiory Towarzystwa Naukowego w Toruniu Do 14 lutego 2016 r. w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu można oglądać wystawę „Nauka – Sztuka – Edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa Naukowego w Toruniu”. Towarzystwo, założone w 1875 r. przede wszystkim w celu obrony nauki i kultury polskiej przed germanizacją, miało także za zadanie prowadzenie i popieranie badań dotyczących Pomorza Gdańskiego i ziem historycznie z nim związanych. więcej »

Renowacja kaplicy w katedrze płockiej

Renowacja kaplicy w katedrze płockiej Kaplica Królewska katedry w Płocku, jednej z najstarszych bazylik w Polsce, w której znajduje się największa nekropolia Piastów, zostanie gruntownie odrestaurowana. Koszt prac jest szacowany na ok. 1 mln zł. więcej »

Odnowiony Pałac Myślewicki

Odnowiony Pałac Myślewicki Pałac Myślewicki, jeden z najważniejszych budynków Łazienek Królewskich, odzyskał dawny blask. Konserwatorom udało się odsłonić historyczne polichromie i przywrócić zabytkowi kolorystykę zgodną z jego autentycznym XVIII-wiecznym charakterem. więcej »

O dawnych wystawach we Wrocławiu

O dawnych wystawach we Wrocławiu Między 8 października a 22 listopada 2015 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu będzie można oglądać wystawę poświęconą… wystawom właśnie, zarówno światowym, jak i regionalnym, które odbywały się w XIX i w pierwszej połowie XX w. więcej »

Kompleksowe badania piramidy w Rapie

Kompleksowe badania piramidy w Rapie Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili kompleksowe badania piramidy w Rapie – czyli kaplicy grobowej będącej jednym z najbardziej osobliwych zabytków Mazur. Ustalono, że jej stan techniczny jest tak zły, że obiekt grozi zawaleniem. więcej »

„Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość”

„Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość” 12 września 2015 r. zainau- gurowano ogólnopolską kampanię Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod hasłem „Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość”. więcej »

Muzeum Tradycji Szlacheckiej otwarte

Muzeum Tradycji Szlacheckiej otwarte 26 września 2015 r. w zrewitali- zowanym Pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim odbędzie się uroczystość wznowienia działalności Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorskiego Ośrodka Kontaktów z Polonią (oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku). więcej »

Festiwal Otwarte Mieszkania 2015

Festiwal Otwarte Mieszkania 2015 W dniach 19-20 oraz 26-27 września 2015 r. odbędzie się kolejna edycja znanego już warszawiakom Festiwalu Otwarte Mieszkania (FOM). więcej »

Wystawa „Uchronić przed czasem”

Wystawa „Uchronić przed czasem” W 2014 r. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju zrealizowało konserwację i restaurację zabytków historycznych, artystycznych i technicznych wybranych z własnych kolekcji. Wystawa „Uchronić przed czasem” prezentuje przebieg i efekty prac konserwatorskich. więcej »

„Wokół tryptyku Hansa Memlinga »Sąd Ostateczny«”

„Wokół tryptyku Hansa Memlinga »Sąd Ostateczny«” W dniach 14-15 września 2015 r. w Muzeum Narodowym w Gdańsku odbędzie się konferencja międzynarodowa „Wokół tryptyku Hansa Memlinga »Sąd Ostateczny«. Standardy ochrony i wypożyczania unikatowych dzieł sztuki”. więcej »

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 Europejskie Dni Dziedzictwa 2015, które odbywają się pod hasłem „Utracone dziedzictwo”, będą miały miejsce w dwa wrześniowe weekendy: 12-13.09 i 19-20.09. Ich uroczysta inauguracja odbędzie się 12 września br. w Elblągu. więcej »

Kolejne znaleziska w warszawskiej Wiśle

Kolejne znaleziska w warszawskiej Wiśle Rekordowo niski stan wody w Wiśle pozwolił tego lata na kontynuację szeroko zakrojonych badań dna w poszukiwaniu zatopionych zabytków. Trwają prace poszukiwawcze mające na celu zlokalizowanie i zabezpieczenie obiektów z czasów potopu szwedzkiego. więcej »

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij