Szukaj:

Strój i ubiór ludowy na Śląsku Opolskim

Strój i ubiór ludowy na Śląsku Opolskim Między czerwcem a październikiem 2015 r. w Muzeum Wsi Opolskiej odbyła się wystawa „Strój i ubiór ludowy na Śląsku Opolskim”. Jej celem była prezentacja regionalnych ubiorów ludowych, odświętnych i codziennych, pochodzących z lat 1900–1945, zgromadzonych w Muzeum oraz promowanie historii i tradycji lokalnej. więcej »

„Nie tylko tulipany” – dawne malarstwo w Szczecinie

„Nie tylko tulipany” – dawne malarstwo w Szczecinie Do kwietnia 2016 r. będzie można oglądać wystawę „Nie tylko tulipany. Państwowe Muzeum w Schwerinie gościnnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie”, na której znajdą się na niej niezwykle ciekawe przykłady malarstwa holenderskiego, flamandzkiego i niderlandzkiego. więcej »

Galeria portretów w Pszczynie

Galeria portretów w Pszczynie Muzeum Zamkowe w Pszczynie prezentuje swoją kolekcję malarstwa portretowego związaną z dawnymi właścicielami górnośląskiej rezydencji. Obrazy ukazują członków trzech rodów panujących w Pszczynie przez 400 lat, od poł. XVI w. po poł. XX w. więcej »

Grzech w sztuce europejskiej

Grzech w sztuce europejskiej Do 31 stycznia 2016 r. w Muzeum Narodowym w Gdańskumożna oglądać wystawę „Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do pocz. XX wieku”. Jest ona poświęcona problemowi ikonograficznemu obejmującemu refleksję na temat doświadczania zła. więcej »

Polichromia Józefa Mehoffera na zdjęciach

Polichromia Józefa Mehoffera na zdjęciach Na wystawie w Domu Józefa Mehoffera w Krakowie do 24 stycznia 2016 r. można oglądać kilkanaście fotografii najpiękniejszych fragmentów polichromii z kościoła w Lubieniu zaprojektowanej przez tego artystę. więcej »

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Warszawie odnowiona

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Warszawie odnowiona Niespełna 8 miesięcy trwały kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie w jednej z najstarszych świątyń w Warszawie. Przebudowano także i zaadaptowano dawny budynek parafialny na potrzeby Muzeum Archidiecezjalnego. więcej »

Bosch, Bordone i Botticelli przebadani

Bosch, Bordone i Botticelli przebadani W Zamku Królewskim na Wawelu trwają badania trzech bezcennych dzieł sztuki, w tym tryptyku „Sąd Ostateczny” z warsztatu Hieronima Boscha. Prowadzą je specjaliści z powołanego niedawno Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem. więcej »

Po II Kongresie Konserwatorów Polskich

Po II Kongresie Konserwatorów Polskich W dniach 8-10 października 2015 r. w Warszawie i Krakowie odbył się II Kongres Konserwatorów Polskich. Jego uczestnicy przyjęli rezolucję deklarującą potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz ochrony dziedzictwa. więcej »

Cyfryzacja a ochrona zabytków - konferencja

Cyfryzacja a ochrona zabytków - konferencja 24 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Cyfryzacja w naukach o przeszłości. Zgłoszenia można przesyłać do końca października. więcej »

Saska Kępa w rejestrze zabytków

Saska Kępa w rejestrze zabytków Wojewódzki konserwator zabytków Rafał Nadolny wpisał do rejestru zespół budowlany Saskiej Kępy z lat 1925-39. Zareagował w ten sposób na apele społeczników z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Stowarzyszenia ŁADna Kępa. więcej »

Królewski arras na Wawelu

Królewski arras na Wawelu Zamek Królewski na Wawelu w dniach od 17 października 2015 r. do 17 stycznia 2016 r. po raz pierwszy prezentuje polskiej publiczności arras herbowy Zygmunta Augusta jako wielkiego księcia litewskiego. więcej »

Rzeźba Alfonsa Karnego w Muzeum w Kozłówce

Rzeźba Alfonsa Karnego w Muzeum w Kozłówce Kolekcja pomników prezentowana w ekspozycji plenerowej przy Galerii Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce powiększyła się o monument dedykowany generałowi Karolowi Świerczewskiemu wykonany w 1979 r. przez Alfonsa Karnego. więcej »

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij