Szukaj:

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Warszawie odnowiona

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Warszawie odnowiona Niespełna 8 miesięcy trwały kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie w jednej z najstarszych świątyń w Warszawie. Przebudowano także i zaadaptowano dawny budynek parafialny na potrzeby Muzeum Archidiecezjalnego. więcej »

Bosch, Bordone i Botticelli przebadani

Bosch, Bordone i Botticelli przebadani W Zamku Królewskim na Wawelu trwają badania trzech bezcennych dzieł sztuki, w tym tryptyku „Sąd Ostateczny” z warsztatu Hieronima Boscha. Prowadzą je specjaliści z powołanego niedawno Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem. więcej »

Po II Kongresie Konserwatorów Polskich

Po II Kongresie Konserwatorów Polskich W dniach 8-10 października 2015 r. w Warszawie i Krakowie odbył się II Kongres Konserwatorów Polskich. Jego uczestnicy przyjęli rezolucję deklarującą potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz ochrony dziedzictwa. więcej »

Cyfryzacja a ochrona zabytków - konferencja

Cyfryzacja a ochrona zabytków - konferencja 24 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Cyfryzacja w naukach o przeszłości. Zgłoszenia można przesyłać do końca października. więcej »

Saska Kępa w rejestrze zabytków

Saska Kępa w rejestrze zabytków Wojewódzki konserwator zabytków Rafał Nadolny wpisał do rejestru zespół budowlany Saskiej Kępy z lat 1925-39. Zareagował w ten sposób na apele społeczników z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Stowarzyszenia ŁADna Kępa. więcej »

Królewski arras na Wawelu

Królewski arras na Wawelu Zamek Królewski na Wawelu w dniach od 17 października 2015 r. do 17 stycznia 2016 r. po raz pierwszy prezentuje polskiej publiczności arras herbowy Zygmunta Augusta jako wielkiego księcia litewskiego. więcej »

Rzeźba Alfonsa Karnego w Muzeum w Kozłówce

Rzeźba Alfonsa Karnego w Muzeum w Kozłówce Kolekcja pomników prezentowana w ekspozycji plenerowej przy Galerii Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce powiększyła się o monument dedykowany generałowi Karolowi Świerczewskiemu wykonany w 1979 r. przez Alfonsa Karnego. więcej »

Zbiory Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Zbiory Towarzystwa Naukowego w Toruniu Do 14 lutego 2016 r. w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu można oglądać wystawę „Nauka – Sztuka – Edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa Naukowego w Toruniu”. Towarzystwo, założone w 1875 r. przede wszystkim w celu obrony nauki i kultury polskiej przed germanizacją, miało także za zadanie prowadzenie i popieranie badań dotyczących Pomorza Gdańskiego i ziem historycznie z nim związanych. więcej »

Renowacja kaplicy w katedrze płockiej

Renowacja kaplicy w katedrze płockiej Kaplica Królewska katedry w Płocku, jednej z najstarszych bazylik w Polsce, w której znajduje się największa nekropolia Piastów, zostanie gruntownie odrestaurowana. Koszt prac jest szacowany na ok. 1 mln zł. więcej »

Odnowiony Pałac Myślewicki

Odnowiony Pałac Myślewicki Pałac Myślewicki, jeden z najważniejszych budynków Łazienek Królewskich, odzyskał dawny blask. Konserwatorom udało się odsłonić historyczne polichromie i przywrócić zabytkowi kolorystykę zgodną z jego autentycznym XVIII-wiecznym charakterem. więcej »

O dawnych wystawach we Wrocławiu

O dawnych wystawach we Wrocławiu Między 8 października a 22 listopada 2015 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu będzie można oglądać wystawę poświęconą… wystawom właśnie, zarówno światowym, jak i regionalnym, które odbywały się w XIX i w pierwszej połowie XX w. więcej »

Kompleksowe badania piramidy w Rapie

Kompleksowe badania piramidy w Rapie Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili kompleksowe badania piramidy w Rapie – czyli kaplicy grobowej będącej jednym z najbardziej osobliwych zabytków Mazur. Ustalono, że jej stan techniczny jest tak zły, że obiekt grozi zawaleniem. więcej »

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij