Szukaj:

Drewniane dziedzictwo Mazowsza II

W 2019 r., w ramach 1. edycji projektu „Drewniane dziedzictwo Mazowsza – społeczne wytyczanie szlaków turystycznych”, utworzyliśmy 30 rowerowych i 10 samochodowych tras turystycznych, obejmujących zabytki drewnianej architektury Mazowsza. I już otrzymujemy pozytywne informacje, że z naszych szlaków korzystają użytkownicy z terenu województwa mazowieckiego oraz turyści! W ramach 2. edycji zadania (2020 r.) wytyczamy kolejne szlaki po mazowieckich drewnianych obiektach sakralnych, pałacach i dworach, młynach i wiatrakach, chałupach i skansenach. Prace prowadzimy z udziałem wolontariuszy.

Na szlakach poza zasadniczymi punktami – obiektami drewnianej architektury historycznej – zaznaczamy miejsca, gdzie można skosztować kuchni regionalnej lub kupić lokalnie wyrabiane produkty. Nasze trasy są przygotowywane w wariancie rodzinnym (łatwiejszym) oraz wariancie aktywnym (trudniejszym, dla wymagających), zamieszczone są na nich także dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Trasy rowerowe są w oparciu o istniejącą sieć komunikacyjną kolei mazowieckich, dodatkowo na mapach podajemy informacje o wybranych obiektach noclegowych, pozwalające zaplanować wyjazdy wielodniowe.

Celem projektu jest zwiększanie społecznego zaangażowania w ochronę kulturowego dziedzictwa Mazowsza i promocja idei włączania społeczeństwa w opiekę nad lokalnym dziedzictwem.

Do pobrania: mapa zabytków drewnianych Mazowsza, trasy rowerowe i samochodowe wytyczone w 2019 r.: https://fundacja-hereditas.pl/2020-2/drewniane-mazowsze-2/.

Projekt dofinansowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Partner projektu: drewnianemazowsze.pl


Boczki. Fot. P. Mazurkiewicz 2020

 

 

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij