Szukaj:

Zabytek Zadbany 2014

Raz w roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs „Zabytek Zadbany”, nad którym nadzór sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a instytucją realizującą jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które są właścicielami, posiadaczami lub zarządcami zabytkowych obiektów. Warunek konieczny – muszą one być wpisane do rejestru zabytków. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami oraz upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego ich utrzymania i zagospodarowania. Konkurs ma też charakter edukacyjny, ponieważ popularyzuje wiedzę dotyczącą postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania, a także przeprowadzania remontów.

 

 

Zabytki do konkursu mogą być zgłaszane w następujących kategoriach: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, adaptacja obiektów zabytkowych, a także w dwóch kategoriach specjalnych: architektura i konstrukcje drewniane oraz architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Zgłoszenia do konkursu wraz z kompletem wymaganych dokumentów można wysyłać do 5 lutego 2014 r. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która w tym roku odbędzie się w Żyrardowie w kwietniu 2014 r. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku jeden z żyrardowskich zabytków znalazł się na liście laureatów konkursu „Zabytek Zadbany”. Obok zespołu „Starej Przędzalni” nagrodzono: dwór w zespole dworsko-parkowym w Łękach Górnych, zespół pałacowo-parkowy w Żmigrodzie, synagogę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz kościół filialny Świętej Anny w Brzezinach (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, 2013, s. 72).

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij