Szukaj:

Pracownie artystyczne Warszawy mogą powtórzyć sukces Berlina

Społecznicy, naukowcy, instytucja kultury, studenci i samorządowcy łączą siły, by ratować warszawskie historyczne pracownie artystyczne. Na początku grudnia z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zorganizowano spotkanie opiekunów zapomnianego artystycznego dziedzictwa oraz wszystkim, którym ich dobro leży na sercu. W skład powołanego Zespołu ds. warszawskich historycznych  pracowni twórczych weszli przedstawiciele m.in. Królikarni (oddziału Muzeum Narodowego), Centrum Architektury, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego, Stołecznego Konserwatora Zabytków, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz pracowni: Józefa Gosławskiego, Karola Tchorka, Jana Masiaka.

Członkowie nowopowstającego ciała stawiają sobie za cel opracowanie i udostępnienie pracowni twórców, których nazwiska przez kilkadziesiąt lat tworzyły artystyczną tożsamość stolicy. By było to możliwe, trzeba rozpocząć od usystematyzowania danych na temat każdego z tych miejsc, rozpoznania najpilniejszych problemów oraz – w dalszej perspektywie – wypracowanie modelu finansowania historycznych pracowni artystycznych (który w przyszłości może stać się wzorem na skalę krajową) i przygotowanie ustawy o ochronie dziedzictwa. Grudniowe spotkanie to – wbrew pozorom – bynajmniej nie pierwsza próba dokumentacji i popularyzacji dorobku warszawskich zapomnianych twórców.

W listopadzie O.W. TONZ-u zorganizował wycieczkę po pracowniach dla samorządowców, a następnie w Domu Spotkań z Historią – debatę na temat przyszłości tego typu miejsc i modeli ich funkcjonowania w Europie Zachodniej oraz innych miastach Polski. Równocześnie od wakacji trwa akcja inwentaryzacji spuścizny rzeźbiarskiej wybranych artystów z kręgu prof. ASP Tadeusza Breyera: zajmują się nią studenci Koła Naukowego Sztuku Dawnej Instytutu Historii Sztuki UW pod kierunkiem dr. Marcina Lachowskiego oraz Koła Konserwacji i Ochrony Dzieł Sztuki ASP pod kierunkiem Anny Rudzkiej.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij