Szukaj:

Dolnośląskie barokowe freski bez zadzierania głowy

Michael Willmann, Georg Wilhelm Neunhertz, Johann Michael Rottmayr z Wiednia czy Cosmas Damian Asam z Monachium – to nazwiska dobrze znane historykom sztuki, zwłaszcza tym, zajmującym się twórczością artystyczną na Dolnym Śląsku. Oprócz malowideł na płótnie, wszyscy wymienieni artyści byli wybitnymi freskantami, a ich dzieła można podziwiać w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, takich jak kościół bracki pw. św. Józefa w Krzeszowie, kościół Uniwersytecki we Wrocławiu czy kościół Benedyktynów w Legnickim Polu. Od końca listopada malowidła freskowego Dolnego Śląska można oglądać w wyjątkowym bo wirtualnym Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku. Pomysłodawcą jego powstania był prof. dr hab. Andrzej Kozieł z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, który wspólnie z mgr Danutą-Marią Chałat przygotował koncepcję internetowego portalu oraz specjalnej sali multimedialnej, które miały służyć dokumentacji, prezentacji i promocji barokowych fresków znajdujących się terenie Śląska.

Dziś na stronie muzeum można podziwiać dwadzieścia wybranych zespołów dekoracji freskowych, w przyszłości autorzy projektu planują naukowe opracowanie i udostępnienie wszystkich zachowanych malowideł freskowych na obszarze historycznego Śląska i dawnego Hrabstwa Kłodzkiego. Freski można oglądać w postaci wirtualnych panoram lub pojedynczych zdjęć. Dzięki możliwości zbliżenia każdego wybranego detalu, zwiedzający to niezwykłe muzeum może – choć trudno w to uwierzyć – dostrzec znacznie więcej, niż byłoby to możliwe in situ. Taka była też po części geneza uruchomienia projektu: wspaniałe freski często zdobią obiekty, do których wejście jest utrudnione, a tak czy inaczej ich percepcja – z powodów czysto technicznych – bywa kłopotliwa. Ogromną zaletą jest potężna machina naukowa, jaka wprzęgnięta została w tworzenie Muzeum Fresków.

Koszt badań i opracowań naukowo-historycznych wyniósł 293 tysiące złotych. Zleceniodawcą projektu było Miasto Jelenia Góra. Inicjatywa powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. Wirtualne muzeum ma też swoją „realną” postać: na jego potrzeby przystosowano jedną z sal w cieplickim zespole pocysterskim, gdzie działa Muzeum Przyrodnicze.

Fundacja HereditasFUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa

Portal zabytek.co powstał w ramach projektu "Studeo et Conservo VI (2013)",
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 zamknij